Millest koosneb survevalu hind

Uue toote planeerimisel tuleks meeles pidada, et plastiku survevalu on mõeldud masstootmiseks ning toote lõplik hind oleneb palju tellitavate toodete kogusest. Põhilisteks hinda mõjutavateks teguriteks on vormi hind ja omadused, kasutatav materjal, tsükliaeg ning tellitavad kogused. Kui soovid tootmishinna kohta täpsemat infot, võta meiega ühendust.

Vorm

Vorm on tootmise alustamisel üks kallimaid investeeringuid, samas mõjutab see ka tootmise hinda laiemalt. Vormi hinda mõjutab eelkõige toote suurus, keerukus ja kui suure hulga toodete tegemiseks see mõeldud on. Kui väga lihtsa ja väikese vormi võib kätte saada tuhatkonna euroga, siis suuremate ja keerulisemate vormide hinnad võivad küündida kümnetesse ja sadadesse tuhandetesse eurodesse. Täpsema hinna teada saamiseks oleks vaja teada, mis tootega on tegu, mis materjali on plaanis kasutada ning kui suured on planeeritavad kogused.

Materjal

Materjal määrab ära toote omadused. Kuigi plastikut on suhteliselt odav materjal, mängib see hinna kujunemises samuti olulist rolli. Kui lihtsamad materjalid võivad maksta veidi üle euro kilo, siis nõudlikumate toodete jaoks võivad vajaminevad materjalid olla kordi kallimad.

Kuna materjal ise on oma värvilt reeglina kas läbipaistev või piimjas, lisatakse sellele valmistamise käigus värvikontsentraati, mis annab tootele lõpliku värvi. Samuti saab lisada erinevaid lisaaineid, mis teevad näiteks materjali vastupidavamaks UV valgusele, vähendavad staatilise elektri tekkimist, muudavad materjali antibakteriaalseks või annavad tootele isegi mingi lõhna. See kõik mõjutab samuti toote materjali hinda. 

Tsükliaeg

Tsükliajaks loetakse aega, kui palju kulub ühe toote valmistamiseks. See koosneb vormi liikumistest, materjali vormi surumisest ning suures osas materjali jahtumisest vormis. Kuna tootmise kuludeks on ka töötajate palk, ruumide kulud, valgustus jne, mis kõik sõltuvad ajast, siis tähendab pikem tsükliaeg ka suuremat kulu.

Tsükliaega mõjutab eelkõige, mitu toodet on võimeline vorm korraga tegema - aeg on küllalt sarnane nii juhul kui tehakse näiteks üks lusikas või kümme. Lisaks mõjutab aega ka see kui ruttu tooted vormis jahtuvad.

Kogus

Iga toote tootmise alustamisel tekivad masina käivitamise kulud. See hõlmab näiteks vormi paigaldamist masinasse ning masina seadistamist. Samuti läheb kaotsi osa materjali, kuna eelmise tootmise lõpetamisel jääb masinasse materjali, mis üsna tõenäoliselt ei ole sama, või vähemalt sama värvi, mis vajaminev. Kui suuremate koguste puhul ei ole see määrav, võib see väiksemate koguste puhul toote hinda üsna oluliselt mõjutada.

Muud kulud

Muudeks kuludeks saab lugeda näiteks pakendamisest või lisatöödest tulenevat kulu.